donereN

Donaties zijn de basis van onze inkomsten om onze doelen te realiseren. U kunt door het klikken op onderstaande "Donate" button een eenmalige donatie doen ter hoogte van een door uzelf gekozen bedrag.

 
Fiscaal vriendelijk schenken & nalaten

 

Schenken

Er zijn twee manieren waarop u geld aan Stichting Weg met Kanker kunt schenken: een eenmalige gift of een periodieke gift.


De eenmalige gift is slechts beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en kent een drempel en een plafond. De eenmalige gift is aftrekbaar

  • voor zover de gift zowel € 60,- als 1% van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) te boven gaan (drempel); én

  • tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) (plafond).

 

Periodieke giften zijn volledig (zonder drempel of plafond) aftrekbaar indien:

 

  • de gift is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsakte (klik hier voor het formulier van de belastingdienst, welk formulier volstaat als onderhandse schenkingsakte).

  • de gift gedurende ten minste vijf jaar wordt gedaan (schenking in vijf termijnen);

  • de periodieke gift eindigt bij overlijden van de schenker.

 

Afhankelijk van uw verzamelinkomen, ontvangt u 36,5% - 52% van uw gift terug.

 

Ook bedrijven kunnen gebruik maken van een fiscale regeling bij schenkingen. Giften zijn aftrekbaar tot maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000.

 

Het is ook mogelijk om na te laten aan Stichting Weg met Kanker. Dit kan bijvoorbeeld door een legaat voor Weg met Kanker in uw testament op te nemen of door Weg met Kanker als (een van) uw erfgenaam aan te wijzen. 

 

U kunt ons telefonisch bereiken op 06-50829330 of per e-mail op info@wegmetkanker.com 

Contact
  • Black Facebook Icon

Postadres:

Postbus 9020

1006 AA Amsterdam

​​

Stichting Weg Met Kanker: 

ANBI RSIN:854985864

KvK: 62856626

 

Rekening nr: NL86ABNA0504646168

E-mail:​ aanmelding@wegmetkanker.com

aanmeldingen weekend weg

Proudly created by SKOZ Amsterdam